Skyddsvillkor för föräldrar under förlossningen

Av TPN/Lusa, in COVID-19, Nyheter, Hälsa & Miljö · 23-04-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Hälsomyndigheterna i Portugal lyfter fram de uppdaterade reglerna för förlossning i Portugal under pandemin.

DGS har förstärkt riktlinjerna för graviditet och förlossning så att sjukhusen säkerställer de nödvändiga förutsättningarna för att fadern ska kunna närvara vid förlossningen och så att mammor med Covid-19 kan amma sitt barn om de så önskar.

Riktlinjerna för graviditet och förlossning samt vård av nyfödda på sjukhusens förlossningsavdelning i samband med pandemin Covid-19 uppdaterades denna vecka av generaldirektoratet för hälsa (DGS). När det gäller rekommendationerna för hur man ska hantera en gravid kvinna som antingen misstänks eller har bekräftats ha Covid-19, liksom kriterierna för att avsluta isoleringen, förstärker DGS uppdatering att "sjukhusenheterna måste säkerställa de nödvändiga förutsättningarna, i enlighet med sin beredskapsplan, för att en ledsagare ska kunna närvara under förlossningen".

Den portugisiska sammanslutningen för kvinnors rättigheter under graviditet och förlossning varnade vid en utfrågning i parlamentet för att det fanns sjukhus som nekade kvinnor under förlossning att ha en ledsagare med sig. Vissa sjukhus hade separerat en mamma som smittats med Covid-19 från barnet och fick inte amma. I DGS anges att amning "måste bibehållas om det är moderns vilja och i enlighet med skyddsåtgärderna för Covid-19".

Generaldirektoratet för hälsa konstaterar att "de tre situationerna förutsågs redan i den tidigare versionen och har förstärkts och förtydligats i denna uppdatering". I och med dessa uppdateringar är avslutandet av isoleringsåtgärderna för mamman, det nyfödda barnet och den gravida kvinnan i enlighet med vad som föreskrivs i standard 004/2020 om att närma sig patienten vid misstanke om eller bekräftelse av Covid-19.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.