DGS har förstärkt riktlinjerna för graviditet och förlossning så att sjukhusen säkerställer de nödvändiga förutsättningarna för att fadern ska kunna närvara vid förlossningen och så att mammor med Covid-19 kan amma sitt barn om de så önskar.

Riktlinjerna för graviditet och förlossning samt vård av nyfödda på sjukhusens förlossningsavdelning i samband med pandemin Covid-19 uppdaterades denna vecka av generaldirektoratet för hälsa (DGS). När det gäller rekommendationerna för hur man ska hantera en gravid kvinna som antingen misstänks eller har bekräftats ha Covid-19, liksom kriterierna för att avsluta isoleringen, förstärker DGS uppdatering att "sjukhusenheterna måste säkerställa de nödvändiga förutsättningarna, i enlighet med sin beredskapsplan, för att en ledsagare ska kunna närvara under förlossningen".

Den portugisiska sammanslutningen för kvinnors rättigheter under graviditet och förlossning varnade vid en utfrågning i parlamentet för att det fanns sjukhus som nekade kvinnor under förlossning att ha en ledsagare med sig. Vissa sjukhus hade separerat en mamma som smittats med Covid-19 från barnet och fick inte amma. I DGS anges att amning "måste bibehållas om det är moderns vilja och i enlighet med skyddsåtgärderna för Covid-19".

Generaldirektoratet för hälsa konstaterar att "de tre situationerna förutsågs redan i den tidigare versionen och har förstärkts och förtydligats i denna uppdatering". I och med dessa uppdateringar är avslutandet av isoleringsåtgärderna för mamman, det nyfödda barnet och den gravida kvinnan i enlighet med vad som föreskrivs i standard 004/2020 om att närma sig patienten vid misstanke om eller bekräftelse av Covid-19.