Vid de globala ledarnas klimattoppmöte, som sammankallats av USA, sade Guterres att världen står "på randen till kollaps" på grund av klimatförändringarnas effekter och att det rätta steget är "en global koalition för nollutsläpp fram till mitten av århundradet som involverar "varje land, varje region, varje stad, varje företag och varje industri".

Det innevarande årtiondet måste bli "ett årtionde av omvandling" för alla länder, med början hos "de största utsläpparna", vilket kräver nationellt fastställda "nya och mer ambitiösa" bidrag till den globala uppvärmningen och en "anpassad" politik.

"De miljarder som vi behöver återvinna från covid-19 är pengar som vi lånar från framtida generationer och som inte kan knytas till en politik som binder dem till ett berg av skulder", försvarade han.

Guterres upprepade behovet av åtgärder som att tillämpa skatter på utsläpp i stället för på inkomster, att upphöra med förmåner för exploatering av fossila bränslen och att det före konferensen för de undertecknande parterna till Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen, som planeras i slutet av året i Glasgow, "uppstår konkreta förslag för att garantera de mest sårbara ländernas tillgång till finansiering och teknik".

I likhet med USA:s president Joe Biden betonade Guterres också att övergången till ren energi utgör en överhängande ekonomisk möjlighet.