Protesten har organiserats av det nationella lärarförbundet Fenprof, som i ett uttalande anklagar lärarkåren för att inte ha agerat när det gäller förbättringar av karriären "som har devalverats genom politiska beslut", vilket förhindrar pensionering och föryngring av yrket.

Förbundet anklagar också ministeriet för att ha infört "årtionden av otrygghet inom ramen för en orättvis konkurrensordning" och för att arbetsvillkoren orsakar "en enorm fysisk och psykisk påfrestning för lärarna", inte minst eftersom många har "scheman som bryter mot gällande lagstadgade gränser".

Enligt Fenprof var mötet med tjänstemän från utbildningsministeriet som ägde rum förra veckan meningslöst: "Fenprof försökte än en gång öppna dörrar för att förhandla fram lösningar på dessa problem. Företrädarna för ME fortsatte dock att avvisa denna väg och höll dörrarna för en konsekvent dialog och förhandling blockerade, utan att ge något positivt svar".

Lärarna "accepterar inte regeringens och i synnerhet utbildningsministeriets respektlöshet", betonar förbundet och påminner om att lärarna "fortsätter att vara en av de få anställda inom den offentliga förvaltningen som får lönesänkningar".

Enligt Fenprof finns det för närvarande cirka 12 000 "osäkra" lärare med 10 eller fler tjänsteår och otaliga lärare som arbetar "mer än 46 timmar i veckan".

I dag kommer lärare och pedagoger att samlas klockan 15.00 vid Centro Cultural de Belém, där det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har sitt säte.