Informationen lämnades av talespersonen för den parlamentariska ledarkonferensen, den socialistiska ledamoten Maria de Luz Rosinha, som talade med journalister i nationalförsamlingen.

"Regeringen har meddelat att den fram till slutet av april kommer att lägga fram ett lagförslag som konkretiserar de ändringar av det straffrättsliga området och de straffrättsliga förfarandena som förutses i den nationella strategin för korruptionsbekämpning", sade hon.

Vice parlamentsledamoten sade att detta kommer att vara en fråga som "kommer att få en dag som enbart ägnas åt ämnet" och att "andra parlamentsgrupper säkert kommer att lägga till sina initiativ".