Cláudia Serra, forskare vid centrumet vid universitetet i Porto, förklarade för Lusa att projektet, som heter ProbioVaccine, uppstod ur behovet av att hitta lösningar på ett av problemen inom vattenbruket: "de ofta förekommande bakteriesjukdomarna hos fisk".

"Bakteriesjukdomar, varav vissa är zoonotiska, är mycket vanliga och leder till mycket stora ekonomiska förluster eftersom vattenbruksproduktionen påverkas", sade hon.

Enligt forskaren är vaccinering för närvarande en av de strategier som används av sektorn för att förhindra att bakteriesjukdomar uppstår.

Trots att det är den "mest effektiva" lösningen orsakar injektionsvaccinering "komplikationer på logistiknivå", "innebär stora investeringar" och har "återverkningar" i form av stress hos fiskarna.

"De flesta vacciner som används inom vattenbruket är injicerbara, men ur logistisk synvinkel är det mycket arbetskrävande eftersom fisken vaccineras en och en, det innebär stora investeringar och får återverkningar på fiskens stressnivå. Fiskar är mycket känsliga för stress och gillar inte att bli hanterade och inte heller att vara utanför vattnet", säger Cláudia Serra.

Forskarna vid CIIMAR har därför utvecklat ett oralt vaccin som, när det ingår i fodret, förhindrar förekomsten av bakteriesjukdomar i stor skala.

Även om oral vaccination inte är "en nyhet inom vattenbruket" har det vaccin som CIIMAR utvecklat testats på zebrafiskar och visat "lovande resultat" med olika patogener, varav en av dem observerade en "minskning av dödligheten på 50 procent".