Efter att ha varit närvarande i det baltiska landet under 2018 och 2019 återvänder marinsoldaterna inom ramen för Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) "trygghetsåtgärder", som syftar till att markera närvaro vid den europeiska kontinentens östra gränser, för att rekognosera terrängen och även som en form av avskräckning mot eventuella hot, särskilt från Ryssland.

Marinkåren och delarna av detachementet av dykare och sjöräddare nr 1 kommer att ha åtta pansarfordon "HMMWV" (High Mobility Multipurpose Motor Vehicle) till sitt förfogande, som lånats ut av armén, och genomför den sista beredskapsövningen mellan den 20 och 23 april på stränderna och dynsystemen i Troia och Pinheiro da Cruz.

Övningarna är inriktade på "teknik, taktik och förfaranden inom ramen för amfibieoperationer, liksom genomförandet av offensiva åtgärder, med fokus på stridsskytte och närstrid", enligt ett uttalande från marinen.

Flygvapnet har också planerat att i Litauen och fortfarande under detta år upprepa användningen av fyra F-16 stridsflygplan och sammanlagt 85 militärer, också under tre månader, som en del av Natos uppdrag för "förstärkt luftbevakning" av den atlantiska alliansens luftrum i Europa.