Sammanträdet om "den epidemiologiska situationen för covid-19 i Portugal" skulle inledas kl. 10.00 på Infarmeds huvudkontor i Lissabon, och även via videokonferens.

Det 20:e expertmötet äger rum under den vecka då regeringen kommer att besluta om Portugal kan gå vidare till den fjärde och sista fasen av planen för lättnader i nedlåsningen, som planeras till 3 maj.