I ett gemensamt uttalande rapporterar den nationella myndigheten för vägsäkerhet (ANSR), GNR och PSP att totalt 2 386 661 fordon kontrollerades genom hastighetskontroller med radar, varav 91 % genom SINCRO - National Road Control System. Hastigheten är ANSR:s ansvar.

Av de kontrollerade fordonen körde 10 591 med för hög hastighet, varav 4 964 upptäcktes av säkerhetsstyrkornas radar och 5 627 av ANSR:s radar, enligt noten.

Kampanjen, som pågick mellan den 20 och 26 april, syftade till att varna för riskerna med fortkörning, som är en av huvudorsakerna till trafikolyckor.

Initiativet främjades på sociala medier och genom fem ANSR-åtgärder för att öka medvetenheten, som genomfördes samtidigt med de inspektioner som utfördes av GNR och PSP, i Alverca, Ovar, Tortosendo, Elvas och Porto Santo, där 544 förare och passagerare informerades.

"På en 10-kilometersresa ger en ökning av hastigheten från 45 till 50 km/tim endast en minut och 20 sekunder, men en minskad hastighet gör stor skillnad mellan liv och död", var ett av de budskap som släpptes under kampanjen.

När det gäller olyckor inträffade mellan den 20 och 26 april sammanlagt 2 005 olyckor med fyra dödsfall, 31 allvarligt skadade och 614 lindriga skador som följd.

Myndigheterna rapporterar också att det jämfört med samma period 2020 inträffade 1 075 fler olyckor, ytterligare ett dödsoffer, ytterligare 20 allvarligt skadade och ytterligare 355 lindriga skador.