I genomsnitt betalade portugisiska familjer 23,7 euro för 100 kWh el 2020.

Liksom 2019 hade Portugal den fjärde dyraste elen i Europeiska unionen för inhemsk konsumtion under andra halvåret 2020, sett till hushållens köpkraft (per MWh), efter Tjeckien, Spanien och Tyskland. Uppgifterna kommer från Eurostats senaste rapport som publicerades i måndags.