"Under den senaste veckan har vi upptäckt de första fem fallen av en sådan variant som vi kallar indisk, som alla är förknippade med Lissabon och Tagusdalen, och som enligt den genetiska profil som vi har kunnat observera, hänvisar till tre olika introduktioner av denna variant i landet" , säger forskaren.

João Paulo Gomes sade att när han skulle gå till Infarmed-mötet fick han ett samtal från de anställda vid Gulbenkianinstitutet för vetenskap som meddelade att de just hade upptäckt ännu ett fall av denna variant.

"Så det är inte fem, utan sex fall av den indiska varianten under den senaste veckan", sade forskaren vid mötet för att uppdatera övervakningen av genetiska varianter av det nya coronaviruset i Portugal, som samlar experter, regeringen, republikens president och företrädare för parterna.

Enligt João Paulo Gomes meddelas alla dessa resultat i "realtid och i god tid" till generaldirektoratet för hälsa och de regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna (ARS) så att "kontaktspårning och blockering kommer att genomföras".