Undantagstillståndet, som utlystes i mitten av januari för att hantera vad som då var världens värsta ökning av infektioner, gjorde det möjligt för regeringen att införa hårda åtgärder för att upphäva människors rättigheter och friheter.

Landet kommer nu att övergå till kristillstånd, vilket fortfarande ger regeringen möjlighet att vidta vissa åtgärder för att minska risken för smitta, men de regler som kan införas är mer begränsade och måste motiveras.