Samordnaren för vaccinationsgruppen i Portugal, viceamiral Gouviea e Melo, sade att 70 procent av befolkningen kan vara vaccinerad till sommaren. Portugal vaccinerar för närvarande personer över 65 år.