"Covid-19-krisen har satt sektorn under hård ekonomisk press och har haft en särskilt allvarlig inverkan på små och medelstora företag, som utgör den stora majoriteten av de företag som är verksamma inom turismen, och vi måste därför agera utan dröjsmål för att ge det ekonomiska stöd som krävs för att lindra bristen på likviditet hos många turistföretag, förhindra stora förluster av arbetstillfällen och hjälpa sektorn ut ur recessionen", sade Ana Paula Zacarias, statssekreterare för EU-frågor.

Hon talade för det portugisiska ordförandeskapet i rådet i en debatt om "Att rädda sommarens turistsäsong - EU-stöd till hotellsektorn" vid Europaparlamentets plenarsammanträde i Bryssel och konstaterade att diskussionen kom "i rätt tid" eftersom det var "ett kritiskt ögonblick för att vidta beslutsamma åtgärder till förmån för turismen, precis innan sommarsäsongen i Europa börjar".

"Vi måste ta hänsyn till att återhämtningen från krisen kommer att ta längre tid för turismens ekosystem än för andra sektorer, eftersom ett stort antal företag - som jag sa, främst små och medelstora företag - inte var förberedda", tillade Ana Paula Zacarias.

För att möjliggöra denna återhämtning uppmanade statssekreteraren också EU-församlingen att gå vidare med skapandet av ett digitalt laissez-passer som bevisar återhämtning, testning eller vaccinering mot covid-19, en dag innan parlamentsledamöterna diskuterar EU-kommissionens förslag till ett digitalt grönt certifikat.

"Europaparlamentet har en viktig roll att spela när det gäller att tillsammans med rådet godkänna förordningen om det digitala gröna certifikatet för att underlätta den fria rörligheten för resenärer inom EU, så snart som möjligt och under säkra förhållanden", sade Ana Paula Zacarias.

Det handlar om det lagförslag som EU:s verkställande organ lade fram i mitten av mars om att skapa ett tvåspråkigt dokument med QR-kod som ska träda i kraft i juni för att möjliggöra att den fria rörligheten inom EU återupptas under sommaren.

I mitten av april godkände EU:s medlemsstater ett mandat för det portugisiska ordförandeskapet i rådet att förhandla om förslaget med Europaparlamentet.

På torsdag den 29 april är det upp till EU-församlingen att rösta och anta sin förhandlingsposition, varefter de interinstitutionella förhandlingarna kan inledas.

"Jag är övertygad om att detta certifikat, om det är ordentligt utrustat med nödvändiga garantier för icke-diskriminering och skydd av personuppgifter, kommer att bidra avsevärt till detta mål", sade hon.

När det gäller reserestriktioner försvarade utrikesministern en "samordnad strategi för reserestriktioner inom EU och i förhållande till tredjeländer".

Enligt Ana Paula Zacarias är det lika viktigt för turismens återhämtning att "snabba framsteg görs för att vända den epidemiologiska situationen och minska spridningen av coronaviruset genom att påskynda vaccinationsprocessen".

"Detta kräver att man ökar produktionskapaciteten för vacciner och säkerställer att de finns tillgängliga i alla medlemsstater, vilket kommer att resultera i ett snabbare återupptagande av säker rörlighet i Europa", sade hon till parlamentsledamöterna.

Turism- och resesektorn står för cirka 10 procent av EU:s BNP.