Dagen efter att Europaparlamentet slutligen godkände avtalet om en ny ram för förbindelserna mellan de 27 medlemsstaterna och Storbritannien efter brexit, tog rådet den 29 april det sista formella steget mot en ratifikation av texten på den europeiska sidan genom att anta beslutet.

"I dag öppnar vi ett nytt kapitel i våra förbindelser med Storbritannien. Slutandet av handels- och samarbetsavtalet kommer att ge rättssäkerhet åt de nya förbindelserna mellan EU och Storbritannien, vilket ligger i medborgarnas och företagens intresse på båda sidor av kanalen. Vi värdesätter Storbritannien som en god granne, en gammal allierad och en viktig partner", kommenterade Ana Paula Zacarias, statssekreterare för Europafrågor, på Europeiska unionens råds vägnar.

Det handels- och samarbetsavtal efter brexit som förhandlats fram mellan Storbritannien och EU ingicks den 24 december 2020 och började tillämpas provisoriskt den 1 januari, med en tidsfrist till nästa fredag, den 30 april, för att möjliggöra slutförandet av den juridisk-lingvistiska granskningen och godkännandet av Europaparlamentet, vilket blev verklighet denna vecka under plenarsammanträdet som ägde rum i hybridformat från Bryssel.

Vid en omröstning den 27 april, vars resultat tillkännagavs först den 28 april eftersom det tar längre tid att räkna röster på distans, godkändes avtalet med 660 röster för, fem röster emot och 32 nedlagda röster, och därmed avslutades den långa skilsmässoprocessen mellan EU och London.

Premiärminister António Costa kommenterade den 29 april att det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd är stolt över att ha bidragit till att det finns ett starkt partnerskap med Storbritannien, genom att avtalet godkändes under dess sexmånadersperiod.

"I och med Europaparlamentets godkännande i dag av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Storbritannien öppnas ett nytt kapitel i de bilaterala förbindelserna", skrev António Costa i ett meddelande som han publicerade på sitt personliga konto på det sociala nätverket Twitter.

I samma meddelande betonade ledaren för den verkställande makten att det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd "är stolt över att bidra till att utveckla ett starkt partnerskap med denna granne, vän, allierade och viktiga partner".