Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) minskade inrikesresorna med 35,7 procent och utrikesresorna med 78,1 procent (efter ökningar på 9 procent respektive 24,7 procent under 2019).

Om man bara beaktar det fjärde kvartalet 2020 fortsatte enligt INE effekterna av Covid-19-pandemin och genomförandet av mer restriktiva åtgärder för cirkulationen, särskilt under november och december, att märkas i antalet resor, där invånare i Portugal gjorde 2,3 miljoner resor, vilket motsvarade en minskning med 57,4 procent jämfört med året innan.