Invånarnas resor minskar med 41,1 % år 2020

Av TPN/Lusa, in Business, Turism · 30-04-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Invånarnas resor minskade med 41,1 procent under hela förra året jämfört med 2019 och uppgick till totalt 14,4 miljoner, vilket är det lägsta värdet under det senaste decenniet.

Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) minskade inrikesresorna med 35,7 procent och utrikesresorna med 78,1 procent (efter ökningar på 9 procent respektive 24,7 procent under 2019).

Om man bara beaktar det fjärde kvartalet 2020 fortsatte enligt INE effekterna av Covid-19-pandemin och genomförandet av mer restriktiva åtgärder för cirkulationen, särskilt under november och december, att märkas i antalet resor, där invånare i Portugal gjorde 2,3 miljoner resor, vilket motsvarade en minskning med 57,4 procent jämfört med året innan.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.