"I Portugal rekommenderas att COVID-19 Vaccine Janssen® används till personer som är 50 år eller äldre. De pågående studierna och data som fortfarande analyseras av Europeiska läkemedelsmyndigheten kan när som helst motivera en revidering av denna rekommendation".

I DGS riktlinjer medges dock att personer under den rekommenderade åldern 50 år fortfarande kan få vaccinet, så länge som denna önskan och det efterföljande samtycket manifesteras, efter kännedom om riskerna och fördelarna.

"Personer under 50 år som önskar det kan vaccineras med covid-19 Vaccine Janssen, så länge de är ordentligt informerade om fördelarna och riskerna och uttryckligen ger sitt informerade samtycke".

I anmärkningen betonas att Janssen-vaccinet "är föremål för ytterligare övervakning (...) som gör det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation". I detta avseende betonas vikten av att anmäla eventuella biverkningar till den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed).