Gränserna mellan Portugal och Spanien har varit stängda sedan januari på grund av covid-19-pandemin, med endast 18 godkända gränsövergångar för internationella varutransporter, gränsarbetare och säsongsarbetare, utryckningsfordon, hjälpsändningar och räddningstjänst.