"Personer under 60 år kan ta en andra dos av Vaxzevria [nytt namn för AstraZeneca], med ett intervall på 12 veckor efter den första dosen, i enlighet med den nuvarande rekommendationen från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA ) eller vänta på att nya uppgifter om användningen av ett vaccin av ett annat märke blir kända för att komplettera vaccinationsschemat", uppger DGS.

"Detta beslut måste informeras, vara fritt och klargöras, efter att ha läst en informationsbroschyr som kommer att finnas tillgänglig i sinom tid", tillägger dokumentet som finns på den officiella webbplatsen för institutionen som leds av Graça Freitas.

I förra veckan uppdaterade Europeiska läkemedelsmyndigheten för andra gången sina riktlinjer för detta vaccin och rekommenderade då att personer som vaccinerats med den första dosen skulle komplettera vaccinationsschemat med den andra dosen, eftersom det vid den tidpunkten fanns "begränsad information" om möjligheten att kombinera med ett annat av de tillgängliga vaccinerna.

DGS är dock tydlig när det gäller vaccinationsschemat för användare över 60 år, som rekommenderas att ta den andra dosen av det vaccin som utvecklats av läkemedelsföretaget AstraZeneca och universitetet i Oxford med 12 veckors mellanrum efter den första dosen.