Så snart det talades om en tävling om att bli det första företaget att producera ett vaccin mot Covid 19, gick varningsklockorna i mitt huvud, och när det första vaccinet lanserades efter mindre än åtta månader bestämde jag mig för att jag inte skulle acceptera det. Jag är inte emot vacciner i sig, men jag är inte beredd att i min kropp injicera något kemiskt framställt "messenger RNA" som endast har godkänts officiellt som experimentellt, och som alla berörda företag har insisterat på juridisk ersättning för. För att ett vaccin skall kunna betecknas som säkert för allmän användning har det tidigare genomgått rigorösa långtidstester under en tidsperiod på mellan två och tio år.

Inte nog med att det är omöjligt att fastställa vaccinens ursprung, med apor och aborterade barndelar samt vem vet vad som annars används vid tillverkningen, ingen vet hur länge något av vaccinerna kommer att ge skydd eller om de kommer att vara effektiva mot nya stammar eller vilka långtidseffekter de kan ha på kroppen.

Jag såg och lyssnade på den mest förnuftiga förklaringen som presenterades på ett icke-provokativt sätt av en australiensare, Dr Sherri Tenpenny, som även jag som lekman kunde förstå. Det verkar som om den proteintopp som utlöser immunsvaret och producerar de nödvändiga antikropparna inte kan styras till specifika celler och därför kan påverka eller skada andra celler som inte är påverkade. När jag gick för att lyssna på Dr Tenpenny igen för att hjälpa mig att skriva detta brev hade YouTube tagit bort det. Varför?

Det verkar vara okej för alla och envar att främja användningen av vaccinet, men inte för någon annan att belysa eventuella faror eller biverkningar.

Och varför tvingas vissa att acceptera vaccinet under hot om att förlora sina jobb, nekas tillträde till vissa organisationer eller hindras från att resa till ett annat land när regeringarna försöker införa så kallade "gröna" pass? Ska jag nekas inresa i mitt eget land för att träffa min egen familj för att jag inte har vaccinerats mot covid? Jag är glad över att genomgå ett covidtest - borde inte det räcka?

Det verkar som om de som får mest nytta av vaccinerna är de företag som tillverkar dem.

Lois Herrington, Luz/Lagos.