Vacciner

in Brev · 30-04-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Redaktör, Angående din miniartikel i förra veckans nummer nämndes det att Pfizers vaccin har fått 80 % av de negativa biverkningarna rapporterade, och Astra Zenecas vaccin 15 % av ALLA klagomål, och det verkar som om 75 % av klagomålen totalt sett gällde kvinnor. Jag är nyfiken, liksom säkert många andra, på vad för slags klagomål ... var det huvudvärk, kräkningar?

Jag vill också tillägga att jag tycker att Portugal News är en fantastisk tidning med många informativa och intressanta artiklar.

Anna V. Alcott, via e-post


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.