"Snabbestimatet för första kvartalet 2021 pekar på en acceleration av varuexporten, som kommer att ha ökat med 6,0 procent på årsbasis (-3,2 procent under fjärde kvartalet 2020) och på en mindre intensiv minskning av importen (-5,7 procent, jämfört med -9,9 procent under föregående kvartal)", säger INE.

I och med offentliggörandet av snabbestimatet för "Internationell handel med varor" för första kvartalet börjar INE att tidigt offentliggöra information om kvartalsutvecklingen av import och export av varor, baserat på information som samlats in upp till 25 dagar efter referenskvartalet.

"Naturligtvis medför det tidigare offentliggörandet av resultat en högre sannolikhet för revideringar som återspeglar den lägre volymen av tillgänglig primärinformation, särskilt för kvartalets sista månad. Ändå ligger snabbestimatet i allmänhet mycket nära det resultat som vanligtvis publiceras 40 dagar efter kvartalet", står det.

Enligt INE är 25-dagars snabbestimatet av "internationell handel med varor" ett av de element som krävs för det efterföljande 30-dagars snabbestimatet av bruttonationalprodukten (BNP) och ersätter inte offentliggörandet av 40-dagars månadsinformation, som kommer att bibehållas och innehålla mer information per produkt och land.

Nästa månadshöjdpunkt med uppgifter om utrikeshandel från INE kommer att publiceras den 10 maj 2021 och nästa snabbestimat, för andra kvartalet 2021, den 28 juli.