Enligt BdP uppgick bankernas lån till privatpersoner till 121 356,5 miljoner euro i slutet av mars förra året, jämfört med 120 958,1 miljoner euro föregående månad och 118 856 miljoner euro i mars 2020.

Enligt uppgifter som finns tillgängliga på BdP:s webbplats måste man gå tillbaka till maj 2015 för att hitta ett högre bestånd av lån till privatpersoner, och den månaden uppgick denna siffra till 121 516,6 miljoner euro.

Bland hushållen utmärker sig bostadslånen, som fortsatte den uppåtgående bana som registrerats sedan december 2019 och uppgick till 95 935 miljoner euro i mars, vilket kan jämföras med 95 530,9 miljoner euro föregående månad och 93 179,4 miljoner euro på årsbasis.

Stocken av bostadslån var i mars det högsta värdet sedan augusti 2016.

I mars var den årliga förändringstakten för lån till privatpersoner för bostäder 3,0 procent, vilket var en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med februari.

När det gäller konsumentlån ökade den årliga förändringstakten med 0,4 procentenheter från föregående månad till -1,3 procent, och det totala beloppet av konsumentlån uppgick till 18 834,4 miljoner euro, en minskning från 18 853,7 miljoner euro i februari och 19 115,8 miljoner euro i mars 2020.

Lån för andra ändamål uppgick till 6 587 miljoner euro i mars, en ökning med 13,5 miljoner euro från februari och en ökning från 6 560,8 miljoner euro i mars 2020.

När det gäller osäkra lån i bolån låg de kvar på 0,6 procent i mars, samma som i februari och under 0,8 procent samma månad för ett år sedan.

När det gäller konsumentkrediter och andra lån uppgick de osäkra lånen till 6,3 procent i mars, vilket också var stabilt jämfört med februari och under 6,7 procent för mars 2020.

Uppgifterna från centralbanken visar också att privatpersoners insättningar i inhemska banker återigen nådde rekordnivåer och uppgick till 164 596,3 miljoner euro i slutet av mars, med en motsvarande årlig förändringstakt på 8,2 procent, 0,7 procentenheter under den som noterades i februari.