Mellan den 5 och 18 april dog 3940 personer i Portugal. Mellan den 5 och 11 april dog 33 personer i covid-19 och mellan den 12 och 18 april dog 28 personer i sjukdomen orsakad av SARS-CoV-2 coronaviruset.

Covid-19 stod för 1,7 % respektive 1,4 % av dödsfallen under dessa veckor, enligt INE, som påpekar att det totala antalet dödsfall fortfarande ligger under genomsnittet för de senaste fem åren.

Antalet dödsfall som tillskrivs sjukdomen har fortsatt att minska sedan den topp som uppnåddes under veckan 25-31 januari, då 2 036 personer med covid-19 avled.

När det gäller dödlighetsindikatorerna rapporterar INE att 68,8 % av det totala antalet dödsfall under den analyserade perioden gällde personer som var 75 år eller äldre.

I förhållande till genomsnittet för samma period från 2015 till 2019 minskade antalet dödsfall i år i förhållande till alla åldersgrupper, utom i intervallet 65-69 år, där det ökade med 12,2 %.

Den största minskningen av dödligheten sågs i gruppen 85-89 år, där 16,6 % färre dog än genomsnittet från 2015 till 2019.

Av de totala dödsfallen under dessa två veckor inträffade 62,6 % på sjukhus, 2 000 var män och 1940 var kvinnor.

De flesta dödsfallen (81,2 %) inträffade i Lissabons storstadsområde, norr och centrum.