Den sista dagen för att svara på 2021 års folkräkning löper ut i dag.

in Nyheter, Politik, Community · 03-05-2021 12:00:00 · 0 Kommentarer

Den föredragna tidsfristen för att svara på 2021 års folkräkningar via internet löper ut idag, vilket innebär att den första fasen av svaren på de undersökningar som det nationella statistiska institutet genomfört och som omfattar mer än sex miljoner hushåll är avslutad.

Folkräkningen kan fyllas i på https://censos2021.ine.pt med hjälp av koderna i de brev som de cirka 11 000 folkräknarna skickade till dina postboxar, och alla svar måste återspegla din livssituation den 19 april, folkräkningsdagen.

Förutom online kan medborgarna använda stödnumret 210 542 021 för att få hjälp, de kan använda e-kontoret i sitt församlingsråd eller, som en sista utväg, fylla i de klassiska pappersformulär som levereras av folkräknare, som kommer att följa ett "strikt protokoll" på grund av covid-19-pandemin.

Från och med den 31 maj kommer uppgiftslämnare att göra en andra omgång besök i hus som ännu inte har svarat för att försöka samla in svar på andra sätt än via Internet. Den 27 april hade INE redan fått in mer än 2,4 miljoner svar, varav 92 procent via Internet, och som representerar statistisk information om mer än fem miljoner människor. Sammanlagt är cirka 15 000 personer involverade i genomförandet och behandlingen av uppgifterna från folkräkningen 2021.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.