Som en del av nästa steg i att lätta på restriktionerna förbereder sig [Storbritanniens] regering för att ta bort den lagstadgade gränsen på 30 personer en månad tidigare än planerat. Detta innebär att ett obegränsat antal sörjande kommer att kunna samlas så länge de kan hålla ett säkert socialt avstånd på platsen. Bröllop kommer att begränsas till 30 från och med den 17 maj och ett obegränsat antal från och med juni. Gränsen för bröllop i England är för närvarande 15 personer. BBC