En fjärdedel av alla EU-medborgare har fått en dos av Covid-19-vaccinet.

Av TPN/Lusa, in Nyheter, COVID-19, Världen, Europa · 04-05-2021 18:22:00 · 0 Kommentarer

Europeiska kommissionen firade att en fjärdedel av alla vuxna i EU (150 miljoner) har fått minst en dos av COVID-19-vaccinet.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen twittrade: "Vaccinationen tar fart i hela EU: vi har just passerat 150 miljoner."

Tillsammans med bilder på EU-medborgare som vaccinerats mot det dödliga viruset konstaterade Ursula von der Leyen att "en fjärdedel av [vuxna] européer redan har fått sin första dos".

"Vi kommer att ha tillräckligt med doser för att vaccinera 70 procent av de vuxna i juli", vilket är EU:s officiella mål - i slutet av sommaren ska 70 procent av de vuxna i Europa vara vaccinerade med vaccinet.

De fyra vacciner som för närvarande är godkända i EU: Comirnaty (det andra namnet på vaccinet från Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (det nya namnet på AstraZenecas vaccin) och Janssen (Johnson & Johnsons vaccin).

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) meddelar att i genomsnitt 10,5 % av EU:s befolkning är fullt vaccinerad (med båda doserna av covid-19-vaccinet), medan 28,1 % har fått den första dosen.

Nyheten om att en fjärdedel av EU:s medborgare vaccineras följer på den kamp som EU inledningsvis förde med AstraZeneca/Oxford-vaccinet.

De ständiga förseningarna av läkemedelsföretaget AstraZenecas leverans och doser av vaccinet beror på avtalsmässiga meningsskiljaktigheter och reglering i form av sällsynta blodproppar. Det finns också sällsynta blodproppar som noterats med Janssens vaccin, men båda vaccinerna är godkända som säkra och fördelarna överväger de negativa.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.