Med ett genomsnitt på 39,72 nya dagliga fall per miljon invånare under de senaste sju dagarna ligger Portugal bara efter Finland, som har ett genomsnitt på 36,72 för samma indikator.