Förteckningen över destinationer från vilka britterna inte kommer att behöva sätta sig i karantän när de återvänder väntas bli färre än tio, och populära destinationer som Spanien och Frankrike uppges inte vara med.

Detta kommer efter att den brittiske premiärministern Boris Johnson i går antydde att det kommer att finnas en viss öppenhet för internationella resor från och med den 17 maj. Men enligt The Guardian förväntas färre än tio europeiska länder finnas med på den "gröna listan".