Världsdagen för det portugisiska språket utropades 2019 av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), och det är andra året som den firas. Syftet är att lyfta fram och fira det portugisiska språkets kulturella och historiska betydelse.