Att skära bort det finstilta

Av TPN/Lusa, in Business, Hälsa & Miljö · 07-05-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Parlamentet har godkänt en lag för att öka storleken på "små bokstäver" i avtal, så att de inte får vara mindre än 2,5 millimeter eller teckenstorlek 11.

Lagen är ett resultat av projekt från det ekologiska partiet "Os Verdes"(PEV) och Bloco de Esquerda (BE ) och innebär en ändring av den så kallade rättsliga ordningen för allmänna avtalsklausuler, som gäller för avtal, från försäkringar till kommunikationer, till gas och elektricitet, och från vatten till gym.

PS avstod från att rösta och CDS röstade mot diplomet. PSD, BE, PCP, PAN, PEV, Chega, Liberal Initiative och de två icke registrerade ledamöterna Joacine Katar Moreira (f.d. Liberal) och Cristina Rodrigues (f.d. PAN) röstade för.

I sitt förslag hävdade BE att många gånger är "klausulens text" "överdrivet komplicerad, till den grad att den är svår att läsa och förstå", och att man dessutom använder "små tecken" som "försvårar läsningen".

PEV hävdade att "klausuler som skrivs ut med så små tecken att det är nästan omöjligt att läsa" leder till att konsumenten inte förstår "vad han eller hon skriver under".

Lagen föreskriver också att ett "administrativt system för kontroll och förebyggande av oskäliga villkor" skall inrättas.


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.