"Om du inte behöver ändra namn, signatur, foto, adress eller kontakter, måste du betala ATM-referensen inom den angivna perioden och du kommer att få det nya kortet hemskickat" meddelade justitieministeriet (MJ), som förklarar att ett brev med PIN-koder och referensen för betalning av förnyelsen kommer att skickas 60 dagar innan medborgarkortets giltighetstid löper ut.

Den automatiska förnyelsen av medborgarkortet, som tidigare krävde en bekräftelse via sms, sker nu "spontant" genom att PIN-brevet skickas automatiskt, "vilket gör att man slipper besöka en servicedisk för att förnya och hämta ut kortet", tillägger man i uttalandet.

MJ betonar att den automatiska förnyelseprocessen för medborgarkortet "kommer att göra det möjligt att skapa fler platser för personlig närvaro för medborgare under 25 år som måste använda denna personliga kanal för att förnya sitt kort".

"Efter mottagandet av PIN-brevet och betalningen av ATM-referensen kommer medborgarkortet att skickas per post till innehavarens adress", klargör MJ och konstaterar att det av säkerhetsskäl levereras enbart till innehavaren, med hjälp av personlig identifiering, vilket kan vara det utgångna medborgarkortet.

"Den medborgare som inte är hemma vid leveranstillfället måste hämta sitt medborgarkort på ett CTT-kontor, vilket anges i meddelandet som lämnas i brevlådan. Om medborgaren inte hämtar sitt medborgarkort i CTT-butiken skickas det till IRN-skåpet som anges i PIN-brevet, där man kan hämta det efter föregående schemaläggning ".

Enligt MJ har över 350 000 medborgarkort levererats per post sedan september 2020. Framgångsfrekvensen för postutlämning är över 94 procent.