• Akutmottagningen i Faro är en av de värsta jag någonsin upplevt i mitt liv, och värre än de flesta länder i tredje världen (även om man har tur nog att vara döende så är servicen bra, förstår jag).
  • Väntelistan för att ett barn ska få träffa en hudläkare är över 1 år!
  • Postsystemet är opålitligt.
  • Mycket hög IVA på 23 %, byråkratiskt och mycket höga skatter, särskilt för låginkomstfamiljer.
  • Det är chockerande att Portugal har en av de högsta vinterdödssiffrorna i Europa, vilket beror på dålig bostadskvalitet.
  • Det finns "laglig korruption" och priset på gas i vissa områden (t.ex. Albufeira) är 1250 % högre än i andra regioner och till och med i Europa.
  • Brist på gratis sport för barn.
  • Ett av de mest förorenande länderna i Europa: Regeringen uppmuntrar diesel (ett mycket giftigt bränsle) med lägre priser, när andra länder förbjuder det. Dålig bilinspektion (eller kanske korruption) som gör att uppenbart olagliga bilar kan passera inspektionen, med en chockerande svart rök från avgasrören.
  • Dålig infrastruktur och låga incitament för elfordon.

Dessa människor står ut med alla dessa fel, orättvisor och brister, men blir störda om någon vågar klaga.

Portugal är fantastiskt för många saker: bra mat, väder, människor, gratis förskola osv. men de måste förstå att kritiskt tänkande, konstruktiv kritik och motstånd mot orättvisor är avgörande för att ett samhälle ska kunna förbättras. Dessa människor är "bakåtsträvande" och hindrar faktiskt Portugal från att utvecklas.

Nej, jag kommer inte att åka, jag kommer att stanna och göra detta land stort genom att "namnge och skambelägga" det som är fel.

James Smith,
Albufeira.