Inte på ett turistiskt, påhittat sätt, utan som en vanlig vardag i landet. Det utstrålar historia, skönhet och ett långsamt liv. Portugal erbjuder ett bra klimat, fantastiska stränder, låga levnadskostnader och framför allt trygghet!

Vad är D7-visumet?

D7-visumet är ett prisvärt och attraktivt visum som gör det möjligt för medborgare från länder utanför EU att få portugisiskt uppehållstillstånd under förutsättning att de har tillräckliga medel för att försörja sig själva under sin vistelse i Portugal.

Visumet är idealiskt för pensionärer eller entreprenörer som vill bo i Portugal utan att behöva göra stora ekonomiska investeringar. Den beviljas personer som kan bevisa att de har medel att försörja sig själva under en period på minst 12 månader utan att vara ekonomiskt beroende av den portugisiska staten. I detta avseende måste en månadsinkomst på cirka 1 500 euro per månad verifieras. Om den sökande åtföljs av en vuxen måste 50 % av detta belopp läggas till, och 30 % av detta belopp måste läggas till för varje barn under 18 år.

Fördelar med Portugal D7-visum

  • Permanent fri inresa och fri rörlighet inom Schengenområdet
  • Bo, arbeta och studera i Portugal
  • Skatteförmåner genom icke-habituellt uppehållstillstånd (NHR).
  • Dra nytta av det portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Snabbt viseringsförfarande
  • Hela familjen är berättigad

Minsta vistelse i Portugal

Innehavaren av en D7-visering måste stanna i Portugal i 6 på varandra följande månader eller 8 icke på varandra följande månader.
De viktigaste stegen är följande:

  • Erhållande av ett skatteregistreringsnummer
  • Öppna ett bankkonto i Portugal.
  • Sammanställning av alla dokument.
  • Lämna in dokumenten till VFS (Visa Facilitation Services Centre).

OS Migration:

OS Migration håller dig i handen från början av processen i Sydafrika, från att skaffa ett skattenummer, öppna ett bankkonto, sammanställa alla nödvändiga dokument och följa med dig till VFS. OS Migration utökar sina tjänster när du anländer till Portugal och bokar ett möte på SEF-kontoret (Immigration and Border Services) för att få ditt uppehållstillstånd.

D7-visumet utfärdas för upp till två år, därefter kan det förnyas i ytterligare tre år och kan omvandlas till ett permanent uppehållstillstånd efter fem år. Efter fem års innehav av D7-visumet har du dessutom rätt att ansöka om portugisiskt medborgarskap, förutsatt att du uppfyller de övriga krav som föreskrivs i den portugisiska medborgarskapslagen.

När du väl är i Portugal eller när du är redo att flytta kan Blacktower hjälpa dig med all din personliga förmögenhets- och finansplanering; hjälpa dig att omstrukturera dina portföljer och investeringar och hitta den bästa lösningen för att minska din skatt i Portugal.

Grattis, det första steget i att ordna ditt nya stressfria liv i Europa är slutfört. Med den oöverträffade hjälpen och rådgivningen från OS Migration bör du nu ha allt du behöver för att börja ditt liv som portugisisk medborgare. Skattenummer, bankkonto och visum är alla i handen och du kan nu tryggt gå vidare till det andra steget i processen, med Blacktower som guidar dig hela vägen.

Ekonomisk trygghet

På Blacktower har vi tagit hand om kundernas ekonomiska planering i 35 år. Vår förstahandskännedom om den lokala marknaden innebär att vi har en idealisk position för att hjälpa dig att vidta rätt åtgärder för att skydda din ekonomiska framtid i Portugal. Om du har flera inkomstströmmar, pensioner och tillgångar som finns i eller utanför ditt nya hemland kan vi ge dig råd om hur du bäst kan få tillgång till dessa samtidigt som du minskar din skattebörda.

Icke-habituell bosättning (NHR)

NHR-skattesystemet är idealiskt lämpat för en sydafrikansk expat; alla som ännu inte är skattemässigt bosatta i Portugal och som inte har varit skattemässigt bosatta under de senaste fem åren kan dra nytta av detta system. NHR ger särskilda skatteprivilegier för kvalificerade personer, vilket innebär att du kan dra nytta av flera undantag. Till exempel - att ta emot utdelningar från en utländsk källa helt skattefritt, liksom pensionsinkomster till en fast skattesats på 10 %. När det gäller arbetsinkomster är den högsta inkomstskattesatsen i Portugal för närvarande 48 %, men enligt NHR-systemet är den begränsad till en mycket rimlig skattesats på 20 %. Så länge du förbinder dig att tillbringa minst 183 dagar i Portugal per skatteår är du berättigad till detta förmånliga skattesystem under en tioårsperiod.

Investera skattemässigt effektivt

På Blacktower kan vi ge dig råd om de bästa investeringsstrategierna som passar dina långsiktiga och kortsiktiga mål. Vi har ett utbud av skatteeffektiva investeringsprodukter tillgängliga som är skattemässigt förenliga enligt portugisisk lag, vilket i slutändan kan gynna dig och din familj. Dina investeringar kan kombineras i en livförsäkring som är kopplad till fonderna, vilket innebär att ditt kapital förpackas i en skatteeffektiv struktur, vilket ger fördelar som NHR-systemet inte kan ge dig. Du skulle kunna göra betydande besparingar på din skatteskuld jämfört med vad som skulle kunna uppnås genom att låta ditt kapital stå kvar på ditt bankkonto. Ytterligare en fördel med denna typ av struktur är att den gör det möjligt för dig att överföra din förmögenhet till din familj utan att behöva betala arvsskatt.

Varför Blacktower?

För att få en så bra start som möjligt på ditt nya liv i Portugal är det viktigt att planera din ekonomi före, under och efter flytten så att du minskar ditt skatteansvar och stärker dina tillgångars prestanda. Vi kan ta bort stressen med att hantera din ekonomiska planering i ett nytt land och göra det på ett språk som du förstår. Vi är verksamma i 20 länder över hela världen och har för närvarande 2 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning.

Blacktower Financial Management har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning på lokal nivå i Portugal under de senaste 20 åren. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Ta kontakt med oss på (+351) 289 355 685 eller skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.
Ovanstående information var korrekt vid tidpunkten för utarbetandet och utgör inte investeringsrådgivning. Du bör söka råd från en professionell rådgivare innan du inleder någon finansiell planeringsverksamhet.