Beslutet att utvidga självplaneringen av vaccination till att omfatta personer över 60 år berodde på den höga vaccinationsfrekvensen under de senaste dagarna, förklarade arbetsgruppens källa för Lusa.

I fredags hade den grupp som ansvarar för operationaliseringen av vaccinationen berättat för byrån Lusa att man förväntade sig att öppna självplanering för personer över 60 år.

Denna nya fas inleddes i helgen och man räknar med att personer över 60 år i slutet av månaden kommer att ha vaccinerats med minst en dos.

Portalen för självplanering av vaccination började fungera den 23 april och hade fram till början av förra veckan registrerat cirka 206 000 registreringar för att ta vaccinet mot covid-19.

För att registrera dig på webbplatsen kan du besöka: https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.