Under insatsen "Pilgrimsfärd till Fatima 2021 - polisen alltid närvarande" kommer PSP att genomföra många åtgärder för att följa pilgrimerna och "främja en säker samexistens mellan den normala vägtrafiken och fotgängarförbindelserna för grupper av pilgrimer samt öka medvetenheten och informera om de säkraste formerna för fotgängarförbindelser i grupper och med stödfordon".

PSP kommer också att främja antagandet av lämpliga trafiksäkerhetsbeteenden och de vägar som vanligtvis används av pilgrimerna kommer också att vara särskilt inriktade på att kontrollera biltrafikens hastighet, sade polisen i ett uttalande.

I meddelandet råder PSP pilgrimerna, särskilt när de cirkulerar i en urban kontext, att bära lätta kläder och reflexmaterial på axlarna, och att gå i motsatt riktning till trafiken och att undvika att använda mobiltelefoner och hörlurar.

Han rekommenderar också att pilgrimerna som grupp går i en enda linje och att de som går först i ledet från skymning till soluppgång bär en ficklampa med vitt ljus riktat mot marken (för att inte blända bilister) och sist ett rött ljus.

Pilgrimsfirandet den 12 och 13 maj vid Fátimahelgedomen kommer att ha en gräns på 7 500 personer. Helgedomen anser att pandemin "ännu inte ger några garantier" för att ta emot alla troende "utan förbehåll".