I ett uttalande från advokatsamfundet anges att advokaten, hennes make och en minderårig dotter reste in i Portugal från Brasilien den 2 maj, och trots att de hade negativa tester för SARS-CoV-2 och "hade tillåtits resa in på nationellt territorium utan några restriktioner", ålade hälsovårdsdelegaten i deras bostadsområde dem en isoleringsperiod på 14 dagar.

Advokaten motsatte sig ordern, genom en begäran från "habeas corpus" för att utmana ministerrådets resolution 45-C / 2021, av den 30 april, som accepterades av domstolen i Sintra.

Domaren förklarade att den ovannämnda resolutionen från ministerrådet var konstitutionsstridig under katastrofsituationen och förbjöd omedelbart hälsomyndigheterna att placera advokaten och andra familjemedlemmar i tvångsisolering, med tanke på att detta endast skulle vara möjligt om undantagstillståndet rådde.