Enligt webbplatsen Our World in Data har Portugal sedan förra veckan minskat antalet nya fall per miljon invånare till 32,29, vilket är långt ifrån det värsta landet, Cypern, med i genomsnitt 499 nya fall per dag.

När det gäller det genomsnittliga antalet dödsfall per miljon invånare som tillskrivs covid-19 under de senaste sju dagarna har Portugal ökat något under den senaste veckan, från 0,17 till 0,21, vilket är lika mycket som Finland och fyra hundradelar över Danmark, som är det land som har det lägsta genomsnittet.

Trots att antalet nya dagliga fall per miljon invånare har sjunkit är Cypern det land i Europeiska unionen (EU) som har det högsta värdet för denna indikator, 499, följt av Sverige (483,6), Nederländerna (438,6), Litauen (427,5) och Kroatien (324,4).

Kroatien, med 9,99 nya dagliga dödsfall per miljon invånare som tillskrivs covid-19 under de senaste sju dagarna, är den medlemsstat som har den sämsta situationen för denna indikator, följt av Bulgarien (8,9), Grekland (7,8), Polen (7,3) och Slovakien (6,6).

När det gäller vacciner har Malta 25 procent av sin befolkning fullt vaccinerad, Danmark och Litauen cirka 14 procent och Portugal 10,84 procent, vilket är samma som EU-genomsnitt.


Author
TPN/Lusa