Tempelriddarorden grundades 1128 av nio adelsmän som fick använda Salomos överflödiga tempel i Jerusalem som högkvarter från vilket de kunde fullgöra sitt uppdrag att skydda de många pilgrimer som strömmade till de heliga platserna. Orderns konstitution styrdes av Troyeskonciliet, som innehöll en bestämmelse om att gudstjänstens kanoniska regler måste följas ovillkorligen.

Orden expanderade snabbt och fästen byggdes över hela Västeuropa. Ett av de viktigaste av dessa var Tomar i Portugal där både liturgiska kaplaner och militära kaniker (de var inte "munkar") var ihärdiga i sitt iakttagande av de kyrkliga reglerna för den heliga graven, till och med i strid mot de moriska arméerna.

Även om de administrativa dokumenten från orden är rikliga i sina kronologiska förteckningar, fanns det inget manuskript av den sång som skulle ha sjungits i kyrkorna i ordens många befästningar. Men nyligen daterades ett dokument som bevarades i Chateau de Chantilly till slutet av 1100-talet och visade sig innehålla den fullständiga sången. Detta har tolkats och spelats in av Ensemble Organum under ledning av Marcel Pérès och släppts som CD (HMO 8905302) av Harmonia Mundi som inkluderar de fullständiga texterna till sångerna på sin webbplats.

Att höra denna polyfoni är fascinerande och scener från tempelriddarnas gamla observationer kommer lätt till fantasin - särskilt i stearinljus!