Det dödsfall som registrerats under det senaste dygnet inträffade i den norra regionen.

Enligt DGS epidemiologiska bulletin är 71 patienter för närvarande inlagda på intensivvården, vilket är två färre än i måndags.

När det gäller sjukhusvistelser på avdelningar visar officiella uppgifter att 257 patienter är inlagda på sjukhus i dag, 20 färre, en siffra som endast kan jämföras med den som registrerades i början av pandemin i mars 2020.

Den 25 mars 2020 hade Portugal till exempel 276 personer inlagda på sjukhus med Covid-19.

Sedan pandemins början har Portugal räknat 840 008 bekräftade fall och 16 994 dödsfall.

När det gäller antalet nya fall liknar dagens siffror dem som registrerats under de senaste veckorna, med dagliga fluktuationer.

Det finns 21 708 aktiva fall, 394 färre än i måndags, och antalet kontakter som övervakas av hälsovårdsmyndigheterna har minskat med 1 375 och uppgår nu till 19 699.

Uppgifterna visar också att 661 personer har rapporterats ha tillfrisknat, vilket innebär att det totala antalet sedan pandemins början i Portugal i mars 2020 uppgår till 801 306.

Uppgifter från DGS visar att Portugal har 3 962 598 personer som är vaccinerade mot Covid-19, varav 1 088 954 redan är vaccinerade med båda doserna.

Överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-Cov-2-coronaviruset i Portugal är 0,92 medan infektionsincidensen per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 53,8.

Uppgifter om Rt och incidens uppdateras på måndagar, onsdagar och fredagar.

I Lissabon och Tagusdalen har 84 nya infektioner rapporterats, med 317 353 fall och 7 202 dödsfall räknade hittills.

I den norra regionen har man nu 88 nya SARS-CoV-2-infektioner, totalt 337 541 fall av infektion och 5 346 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I region Centrum har ytterligare 27 fall rapporterats, vilket innebär att antalet fall nu uppgår till 119 083 infektioner och 3 016 dödsfall.

I Alentejo har ytterligare 12 fall rapporterats, totalt 29 880 infektioner och 971 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 15 fall registrerats, vilket innebär 21 863 infektioner och 360 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 16 nya fall, vilket motsvarar 9 355 infektioner och 68 dödsfall på grund av covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 26 nya fall och har räknat 4 933 fall och 31 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS-bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 381 302 män och 458 370 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS. Enligt dessa uppgifter finns det 336 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 926 män och 8 068 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 177 personer över 80 år, 3 620 personer mellan 70 och 79 år och 1 525 personer mellan 60 och 69 år.

Pandemin orsakade minst 3 306 037 dödsfall i världen, till följd av mer än 158,8 miljoner fall av infektion, enligt en rapport från den franska myndigheten AFP.