HIPEC innebär att kemoterapi appliceras direkt på bukhinnan under operationen, i samband med en hög temperatur.

Den nya tekniken "gjorde det möjligt att behandla en patient med diagnosen magcancer med peritoneal metastasering, som genomgick radikal subtotal gastrektomi och peritonektomi med hypertermisk intraperitoneal kemoterapi", står det i ett pressmeddelande från Coimbra Hospitals.

HIPEC används normalt i samband med koloncancer med peritoneal metastasering.

Användningen av HIPEC vid "magsäckscancer med peritoneal metastasering är sällsynt, på grund av den vanliga stora utbredningen av de peritoneala lesionerna vid denna sjukdom".

Användningen av denna nya teknik kan utgöra en "valfri behandling" för liknande fall och därmed öka patienternas överlevnad.

Detta var det första fallet av denna operation i samband med magsäckscancer som utfördes vid CHUC:s avdelning för allmän kirurgi och utfördes av det kirurgiska teamet som leddes av kirurgerna André Lázaro och Miguel Fernandes.