Enligt det nationella statistikinstitutet (INE) minskade den arbetslösa befolkningen mellan januari och mars med 3,5 procent (13,1 tusen) jämfört med föregående kvartal och ökade med 3,5 procent (12,0 tusen) jämfört med det första kvartalet 2020, vilket uppskattas till 360,1 tusen personer.

Den inaktiva befolkningen i åldern 16 år och äldre uppskattades till nästan 3,753 miljoner, vilket var en ökning med 1,4 procent (50,8 tusen) jämfört med föregående kvartal och 1,5 procent (56,0 tusen) jämfört med året innan.