Denna försening på de europeiska konsulaten har lett till att många emigranter har blivit desperata, särskilt de som har företag som är beroende av vissa dokument, t.ex. inom fastighetsbranschen.

Storbritannien är ett bra exempel på hur det går snett, enligt Pedro Rupio, ordförande för det regionala rådet för portugisiska gemenskaper i Europa.

Pedro Rupio, som är bosatt och rådgivare i Belgien, där 37,376 portugiser bodde under 2019, säger att han har fått flera klagomål från portugiser som har svårigheter med att registrera sina barn, med förfaranden i samband med medborgarkortet och även med dokument för att kunna resa.

Rådgivaren betonar vikten av de digitala verktyg som dessa medborgare har tillgång till i dag och som gör att man slipper resa och längre väntetider, men beklagar bristen på information.

Han framhåller dock att det digitala inte ersätter människor och konstaterar att "även om det finns fler och fler digitala verktyg är det fortfarande mer fördelaktigt att åka till Portugal för att lösa administrativa frågor, vilket har en kostnad, såsom resor, semesterdagar osv.".

En situation som enligt honom fanns redan före pandemin och som covid-19 har förvärrat.

I Storbritannien, där 165 000 portugiser bodde 2019, har rådsledamot António Cunha fått så många klagomål från portugiser som är missnöjda med konsulatens service att han frågar: "Vad är Portugals konsulat?".