"I slutet av juli eller början av augusti väntas den första dosen. Detta gäller inte Janssens 2,7 miljoner vacciner, för om vi utnyttjade dem skulle vi räkna med fler", säger Gouveia e Melo.

När det gäller vaccinationscentralernas kapacitet sade tjänstemannen att den uppskattas till 100 000 personer per dag, som arbetar sex timmar per dag.

På frågan om vaccinering av ungdomar under 16 år svarade Gouveia e Melo att man överväger detta och att "så snart det finns lösningar för denna typ av befolkning kommer de att antas".

När det gäller skillnaden mellan befolkningsskydd och gruppimmunitet sade tjänstemannen att det ännu inte finns några säkra uppgifter, men att uppgifterna i Israel (det land som har kommit längst när det gäller att vaccinera sin befolkning) tyder på att vaccinet inte bara skyddar de vaccinerade, utan också fungerar som en barriär för överföring av viruset.

"Vi äldre har en skyldighet att skydda de yngre genom att vaccinera oss. Det är solidaritet mellan generationerna", betonade han.

Samordnaren för arbetsgruppen förklarade också, när han tillfrågades om saken, att myndigheterna har haft svårigheter att identifiera vissa invandrare för vaccineringsprocessen.

Han betonade att så länge personen är identifierad "har de all rätt att bli vaccinerade", eftersom "pandemin inte väljer nationalitet, ras eller ålder".