I ett uttalande till den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM) om kvartalsresultatet (vinst på 60 miljoner euro) avslöjar BPI att antalet anställda minskade till 4 597, vilket är 25 färre än de 4 622 anställda som banken avslutade 2020 med.

Jämfört med första kvartalet 2020 minskade antalet anställda med 234, eftersom banken som leds av João Pedro Oliveira e Costa hade 4 831 anställda i slutet av mars förra året.

När det gäller filialer förlorade banken jämfört med slutet av 2020 18, inklusive 17 filialer och ett "premiärcenter", vilket motsvarar 404 tjänster i distributionsnätverket i slutet av första kvartalet.

BPI tillkännagav också en vinst på 60 miljoner euro för det första kvartalet, vilket är en tiofaldig ökning jämfört med de sex miljoner som rapporterades under samma period förra året.

Enligt det uttalande som skickades till CMVM redovisade BPI en konsoliderad vinst på 60 miljoner euro under årets första tre månader, varav 54 miljoner euro hänförde sig till verksamheten i Portugal.