Enligt artikeln "Emigration to Luxembourg interrupts growth and decreases in 2020" av Inês Vidigal, publicerad i Emigration Observatory, var det under denna period 22 490 utlänningar som reste in i Luxemburg.

Uppgifter från det luxemburgska statistikdepartementet, som citeras i artikeln, visar att denna minskning av portugisernas inresa till Luxemburgs territorium sker efter två år av tillväxt.

En minskning på -12,4 procent som trots detta var mindre än minskningen av det totala antalet inresor till landet: -15,7 procent.

Mellan 2000 och 2020 nådde portugisernas inresor till Luxemburgs territorium ett minimum år 2000 (2 193) och ett maximum år 2012 (5 193 inresor).

I artikeln anges att den portugisiska invandringens relativa betydelse i Luxemburg har minskat ytterligare, vilket innebär att mellan 2003 och 2020 minskade inflödet av portugiser i landet från mer än 29 procent av det totala inflödet av utländska invandrare till 14 procent.

Portugiserna utgör 14,9 procent av befolkningen i Luxemburg, enligt Emigration Observatory.