Ministern invigde den nya gångvägen, som har utformats för att främja miljömedvetenheten i naturparken Ria Formosa, längs en 4,85 kilometer lång sträcka mellan Quinta do Lago (Ludo) och Praia do Garrão med sex rastplatser.

I den andra fasen av projektet kommer staden Quarteira att anslutas till vägen, så att vandringsleden blir 7,8 kilometer längre.

"Vårt mål är att man ska kunna ta sig till fots eller på cykel från Vilamouras marina till Faros flygplats yttre omkrets. Detta är vår dröm och vi kommer definitivt att förverkliga den!", sade Loulés borgmästare Vítor Aleixo.

Detta kontrakt, som representerar en investering på 3 733 000 euro, gör det också möjligt att skapa en parkeringsplats i Ancão med 427 platser och ytterligare 16 platser för personer med nedsatt rörlighet, samt fyra platser för motorcyklar.

Miljöministern anser att det belopp som investeras här utgör "en betydande del av den ännu mer expressiva investering som denna regering gör på kusten, nämligen 120 miljoner euro".

Miljöministern avslutade med att understryka vikten av att "fördela ansvaret mellan staten (ICNF - Institutet för natur- och skogsskydd) och kommunerna".