De som firar bör också vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta, nedsatt smak eller lukt.

DGS sade att firandet ökade sannolikheten för kontakt mellan festdeltagare och att alla som struntar i skyddsåtgärderna bör ta ett test mellan den 5:e och 10:e dagen efter firandet.