"Den juridiska analys som gjordes visade att reglerna inte är grundlagsstridiga, men att de har stora konsekvenser. Dessa konsekvenser för infrastruktur- och bostadsministeriets budget måste nu omvärderas och vi måste hitta kompensationer", sade Ana Abrunhosa.

Den socialdemokratiska ledamoten Luís Leite Ramos påpekade att "när PS var i opposition skrek de i åratal och åratal om vägtullarna, nu gör de det inte längre, det är inte längre en viktig fråga".

Ministern för territoriell sammanhållning sade att den åtgärd som godkändes i statsbudgeten kommer att "få stora budgetkonsekvenser", men tillade att regeringen arbetar för att hitta lösningar för att "kunna genomföra den minskning av vägtullarna som godkänts i republikens församling".

De viktigaste ministerierna som är involverade i detta arbete är territoriell sammanhållning, infrastruktur och bostäder samt finanser, där olika lösningar utvärderas för att genomföra åtgärden för nedsättning av vägtullarna, efter att ha kommit fram till att den är konstitutionell.