Iberiska värmeböljor kommer att fördubblas

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Europa · 15-05-2021 18:00:00 · 0 Kommentarer

Värmeböljor i Portugal och Spanien kan fördubblas i intensitet fram till 2050, enligt en studie av klimatprognoser utförd av forskare från Galiciens universitet i Vigo och Santiago de Compostela.

I ett forskningsdokument som publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Atmospheric Research påpekas att de mest betydande förändringarna kommer att ske i de centrala och östra regionerna på Iberiska halvön och att värmeböljornas intensitet kan öka med 150 procent vid Medelhavskusten och Pyrenéerna.

Dessa fenomen förväntas också täcka allt större områden och öka med mellan 6 och 8 procent per årtionde, vilket kommer att utsätta allt fler människor för värme, öka energiförbrukningen för luftkonditionering och öka risken för bränder, förutspår forskarna.

När man analyserar värmeböljor tittar forskarna på fyra parametrar, frekvens, varaktighet, intensitet och utbredning av det område som de påverkar, men i den här undersökningen studerade man även den så kallade överskottsvärmefaktorn, som är relaterad till temperaturens effekt på människokroppen.

Överskottsvärmeindexet kan användas för att fatta beslut som minskar värmeböljors negativa effekter på folkhälsan eller andra faktorer, t.ex. jordbruk, skogar och energi.

Mellan 1971 och 2000 ökade den genomsnittliga längden på värmevallningar med 1,71 procent per årtionde och den maximala längden ökade med 4,3 procent vart tionde år.

Trenden förväntas fortsätta inom den närmaste framtiden och studier pekar på en betydande ökning av intensiteten, frekvensen, varaktigheten och omfattningen av iberiska värmeböljor under detta århundrade.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.