"Den 12 maj hade nio fall av variant B.1.617 (associerad med Indien), sju fall av stam B.1.617.1 och två fall av B.1.617.2 identifierats. Det verkar inte finnas någon överföring av denna variant i samhället", anger generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA) i sin rapport.

Förutom den brittiska varianten, som är ansvarig för 91,2 % av infektionsfallen i Portugal, bekräftade hälsomyndigheterna att varianter som är förknippade med Sydafrika (88 identifierade fall) och Manaus i Brasilien (114 fall) har överförts till samhället.